TÊN: PHẠM ĐÌNH NGUYÊN
SỐ TK: 0511000412345
VIETCOMBANK - CHI NHÁNH SÀI THÀNH 

TÊN: PHẠM ĐÌNH NGUYÊN
SỐ TK: 31010001712006
BIDV - CHI NHÁNH TP.HCM

THANH TOÁN

Bạn chuyển khoản theo số TK sau, nội dung chuyển khoản ghi: TÊN BẠN+SĐT
VD: Nguyễn Văn A + 0123.987.654